Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemine Girilirken Eğitim Sektöründe Planlama Sorunları

Muhsin Hesapçıoğlu

ÖZ

Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi arifesinde (1) Türkiye’de istihdam piyasası hiç de iç açıcı bir görünüm vermemektedir. Dünya ülkeleri işsizlik sıralamasında Türkiye en yüksek işsizlik oranına sahip ülkeler arasında yer almakta ve yaklaşık her beş kişiden biri işsiz gezmektedir (2). İşsizlik oranı 1983 yılı için % 9,7 olarak hedeflenmişken, bu oran yaklaşık % 19,3 gibi çok yüksek bir değere ulaşmıştır. Ekonomik ve sosyal sonuçları itibariyle düşünüldüğünde, işsizliğin toplumumuz açısından ne denli ağır bir problem olduğu ortaya çıkar. Çizelge 1, 1978-1983 yıllarında Türkiye’de emek piyasasının durumunu göstermektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.