Atatürk Felsefesinde İnsan Kavramı

Cevat Alkan

ÖZ

Bilindiği üzere temelde felsefenin konusu insandır. Konuya ilişkin soruşturmalarda ana hedef; bilgi, değer, gerçek ve insan doğası ile ilgili yeni görüş ve düşünceler oluşturmak, insan için yeni yaşam yolları açabilmek, yeni eylem biçimleri oluşturmaktır.İnsanlık tarihi boyunca insanoğlunun geliştirdiği çeşitli düşün sistemlerinde bu konu ortak tema olagelmiştir. Bununla beraber, değişik çağlarda ve değişik düşün sistemlerinde «insan kavramı» değişik biçimlerde algılanmış ve değişik anlamlarda yorumlanmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.