Öğretim Davranışının Çözümlenmesi

Yener Gülmez

ÖZ

Öğretim, öğrencinin düşünce sistemini ve yargı gücünü olumlu yönde değiştirmeye ve öğrenmede başarı unsurunu vurgulamaya dönük; akılcı profesyonel ve insancıl bir etkinliktir. Bu etkinlik, aynı zamanda öğretenin tüm yaratıcı gücünü ve bilgisini, öğrencide, istenen yönde bir davranış değişikliği oluşturmak için uygulamaya koyduğu toplumsal bir etkileşim olayıdır. Öğretim, bireyde anlayış, yaratıcılık, güdü, beğeni, görüş ve algı sistemlerinin gelişmesinde öncülük eden; onda davranış değişikliğini amaçlayan bir süreçtir. Özellikle, bu son ifade de görüldüğü gibi, öğretim ve öğrenme arasındaki bağıntı, bireyin davranış sisteminde oluşacak değişimin, bireye dönük bir biçimde irdelenmesini öngörmektedir. Öğretim sürecinin değiştirme çabası içinde olduğu davranış, öğrenci davranışıdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.