Çocuklara Uygun Davranışlar Kazandırmada «Davranış Değiştirme Yöntemi»

Süleyman Eripek

ÖZ

Anne, baba ve öğretmenlere, çocuklardaki uyumlu davranışları sürekli kılmak ve uygun olmayan davranışları iyileştirmek (düzeltmek) konusunda bugüne değin pek çok yöntem önerilmiştir. Son yıllarda «Davranış Değiştirme», bunlar içerisinde adından en sık söz edilen ve uygulanan bir yöntem olarak dikkati çekmektedir. Davranış biçimlendirme (behaviour modification), davranış yönetimi (behaviour management) ve davranış terapisi (behaviour therapy) yaklaşık aynı anlamlarda kullanılan terimlerdir. Hepsi de bireyin davranışlarını etkileme ya da değiştirme yönünde yapılan sistematik girişimleri tanımlamaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.