Meslek Seçimi ve Mesleğe Yöneltme

Norma Razon

ÖZ

Son günlerde, gazete ve dergilerde, yanlış meslek seçmiş olanların mutsuzluklarının konu edilişi (Akyıldız, 1983), orta ve lise birinci sınıflarında gözlenen başarısızlık oranının yüksek oluşu (Yörükoglu, 1283), nihayet iş kazalarının iki saatte bir ölümle, saat başı da sakatlanma ile sonuçlanması (Öğünç, 1983), iş ve meslek seçimi konusunu güncelleştirmiştir. Bu konunun güncelleşmesi, bireyi, psikolojik özellikleri doğrultusunda bir işe veya okula yönlendirmeyi amaçlayan Mesleki Rehberlik hizmeti ile Mesleğe Yöneltme çalışmalarına önem verilmesi gerektiği gerçeğini gözler önüne sermiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.