Eğitimde Kurgu Donanımlar

Ali Baykal

ÖZ

Eğitim donanımı denince kitap, televizyon, tepegöz, karatahta, ses ve görüntü alıcı-vericileri ve benzeri görsel işitsel araçlar örnek verilir. Soyut tanımı ne olursa olsun donanımın iki temel işlevi vardır: 1. Donanımlar, duyum organlarının algı kapsamını genişletip güçlendirirler. Mercekler gözün, antenler kulağın erişimini uzattılar. X ışınları duvarların ötesine, elektromagnetik dalgalar uzayın derinliklerine ulaştılar. Turnusol, asitlerin tadına bakıyor, kepçeler sıcak madenleri avuçluyor. Gaz sızıntılarını koklayan elektrokimyasal burunlar yangın nöbetindeler. 2. Donanımlar, davranışın etki kapsamını genişletip gücünü arttırırlar. Çekiç yumruğun, kerpeten pençenin yerini alalı çağlar geçti. Pulluklar yüzlerce kazmanın, dönerbasarlar (rotatif) binlerce yazmanın yerini aldı. Kumaşları tezgahlar dokuyor, vidaları robotlar takıyor. Bilgisayarlar gökdelenlerin yapımını, işletmelerin yönetimini üstlendiler.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.