Batı Almanya’da Türk İşçi Çocuklarının Psiko-Sosyal Sorunları

Neda Armaner

ÖZ

Türklerin İlk ve Ortaçağlardaki tarihsel göç olayları kadar önemli bir göç olgusu da modern ve teknolojik çağ olarak nitelediğimiz yakın dönemlerde Küçükasya olarak bilinen Anadolu’dan Avrupa’ya yapılan işçi göçü olayıdır, denebilir. Her ne kadar F. Almanya yöneticileri, kendi ülkelerinin bir göç ülkesi olmadığını dünyaya duyurmakta iseler de, hatta 1973 petrol krizi ile işçi göçü duraklama göstermiş bulunsa bile, yirmi yılı geçen zaman zarfında göçmen işçi barındıran Almanya'da doğan ve büyüyen binlerce Türk işçi çocuğu vardır. Bu durum, her iki ülkeyi yakından ilgilendiren sorunlar yaratmıştır. Kamuoyunda «İkinci Kuşak» olarak adlandırılan bu genç nüfus kesiminin belirsiz durumu, başta insan hakları olmak üzere sayısız yeni hukuksal, ruhsal, sosyal ve eğitsel problemleri de beraberlerinde getirmektedirler.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.