Türkiye’de Ortaöğretim ve Sorunları(1)

Norma Razon

ÖZ

Ortaöğretim, temel eğitim dönemi ile yükseköğretim dönemi arasında yer alan, en az üç yıllık öğrenim veren, genel amaçlı eğitim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarını içine alan bir öğretim basamağıdır. 1973’den önce ortaöğretim, ilkokula dayalı, üçer yıllık iki devreden oluşan bir öğretim basamağı olarak tanımlanırken, 1973'den sonra ilkokul ve ortaokulu içeren, 8 yıllık temel eğitime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren bir öğretim basamağı olarak tanımlanmaya başlamıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.