İlköğretim’de Öğretmen Sorunları

Ayla Oktay

ÖZ

Bir toplumsal olay olan ve insanın insanla etkileşiminden kaynaklanan eğitimi çeşitli şekillerde tanımlamak olasıdır.1 (Ertürk, 1979 — Tezcan 1981) Eğitimin en yaygın tanımlarından biri; «geçmiş kuşakların kültür verilerinin, genç kuşaklara aktarılmasıdır.» Bir başka tanımında eğitim, «çocuk ve gencin, ilerdeki yaşamına uyum sağlayabilmesi için, kendisine gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Öğretim ise, «çocuk ya da genci bu yarına hazırlama, yetenekleri doğrultusunda yetiştirme süreci içinde, ona gerekli bilgileri ve becerileri kazandırma işlevi» olarak tanımlanabilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.