Uzaktan Öğretim Uygulamasının Türkiye’deki Durumu

İlhan Özdil

ÖZ

Türkiye'de «Uzaktan Öğretim» çalışmalarının içinde bulunduğu durumu daha iyi anlayıp değerlendirebilmek için, konuya tarihsel bir perspektiften bakmakta ve sorunu bu açıdan sunup değerlendirmekte yarar vardır. Son ikiyüz yıllık Türk Tarihi bir yapısal/toplumsal dönüşüm ve çağdaşlaşma tarihidir. Osmanlı İmparatorluğu tarafından modernleşme yolunda orduda girişilen ilk sınırlı değişiklikleri tanımlayan «ıslahat» hareketi, daha sonra Cumhuriyet döneminde «inkılap» reform, devrim hareketine dönüştü. «İnkılâp» terimi toplumun geleneksel yaşam biçimlerini kavramlarını ve kurumlarını çağdaş Batı akılcılığının fikirlerine göre toptan değiştirmeyi amaçlayan bir Devlet Kuramını ifade ediyordu.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.