Okumada Yolgöstericilik

Sami N. Özerdim

ÖZ

Çocukluğumuzda, ne bulursak okurduk. Üstelik, o zamanlar kitapların sayısı bugünkünden çok azdı. Eski yazınımızdan, yabancı dillerden bugünkü denli kitap aktarılmamıştı. Yol gösteren, yol gösterici yayınlar da yoktu. Yücel Dergisinden, Mart-Ağustos 1938 sayılarında Will Durant'ın, seçilmiş yüz kitaplık dizelgesini anımsıyorum sadece. Ama, artık liseyi bitirmiş, üniversiteye geçmiştik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.