Modern Türk Edebiyatında Kadına Yaklaşımlar

Janet Browning

ÖZ

Tezim, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hem Türkiye’de kadının toplumsal durumunu, hem de Türk edebiyatında (hikaye, roman ve oyunlarda) kadının nasıl ele alındığını konu edinmektedir. Bu konuyu seçmekteki amacım, 1922 ile 1979 yılları arasında Türk edebiyatında kadının nasıl ele alındığını genellemeye çalışmak değil. Cumhuriyet döneminde kadın toplumsal yaşamının farklı görünümlerinin nasıl açıklandığını ve de hangi yönlerinin edebi eserlerde bir kenara itilerek ihmal edildiğini, hangi yönlerinin çarpıtılarak ortaya konduğunu göstermek idi. Diğer yandan, yakın yıllarda Türkiye'de kadının toplumsal durumunu inceleyen yapıt ve araştırmalar giderek çoğaldığı halde, tezimin yazıldığı zamana kadar Cumhuriyet döneminde Türk edebiyatında kadının toplumsal durumunu ele alan bir yapıt hemen hemen yok gibi idi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.