Kuşaklar Çatışması

Mahmut Tezcan

ÖZ

Ergenlik döneminde gencin yetişkinlerle ilişkilerinde çatışmaya yol açan kuşaklar çatışması olgusu, evrensel bir niteliğe sahiptir. Aşağıda, kuşaklar çatışması konusunda yaptığımız araştırmanın sonuçları açıklanmıştır.** Genç ve yaşlı kuşaklar arasındaki çatışmaların gençler açısında yorumu, araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Yoğun bir toplumsal değişme süreci içerisinde bulunan toplumumuzda kuşaklar çatışması olayı da giderek yoğunlaşmaktadır. Özellikle ergenlik döneminde çatışmanın alan ve etkileri daha belirgin bir duruma gelmektedir. Bu nedenle ergenleri kapsamak üzere araştırma, lise öğrencileri üzerinde yapılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.