Yurt Dışındaki Yeni Kuşaklar ve Yetişme Sorunları

Fügen Berkay

ÖZ

1976-1978 yıllarında bulunduğumuz İsviçre'de, ileri derecede sanayileşmiş Batı ülkelerinde çalışan Türk işçi nüfusun yurtdışındaki sosyo-ekonomik statüleri ile ilgili olarak sürdürdüğümüz bir araştırma çerçevesinde —bizim için çok önemli bir sorun olan— yurt dışı yetişme kaynaklı yeni kuşakların durumu da ele alınmıştı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.