Çocuklarda Kardeş İlişkileri

Neriman Samurçay

ÖZ

Cinsellik duyguları karışmamış, çıkar gözetmeyen, derin bir sevgiyi anlatmak için çoğu kez, «Birbirlerini kardeş gibi severler» deriz. Litrée, kardeşliği, «Kardeş olmadıkları halde, birbirlerine kardeş gibi davranan kimselerin aralarındaki sıkı sevgi bağı» olarak tanımlar. Bu noktadan hareket ederek, gerçek kardeşliği de, derin bir dostluk duygusu saymak olasıdır. Ne var ki meseleyi sadece dostların kardeş, kardeşlerin de dost oldukları açısından ele almak yeterli olmayacaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.