Kültürlerarası Bir Çevresel Psikoloji Araştırmasından Çocuk ve Ergenlere İlişkin Bazı Bulgular

Ali Dönmez

ÖZ

Barker, Wright ve arkadaşlarının 1947'lerde çocuk davranışını doğal çevresel koşullar altında ve günlük akışı içinde gözleme, kaydetme ve çözümleme amacı ile başlattıkları çalışmalar daha sonraları çevresel (ekolojik) psikolojinin temelini oluşturan davranış alanları kuramının geliştirilmesine yol açmıştır (Barker ve Wright, 1955).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.