Sınıflarda Konuşma Özürlü Öğrenciler

Yahya Özsoy

ÖZ

1981 yılı Uluslararası Sakatlar Yılı olarak adlandırıldı. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de bu konuda çalışmalar yapıldı. Hele yılın sonuna doğru çalışmalar çok yoğunlaştı. Toplantılar, radyo ve televizyon programlarıyla yayınlar birbirini kovalamaya başladı. Ama konuya eğitim, özellikle özel eğitim açısından bakıldığında, bu çalışmalarda bazı özür ve özellik kümelerine gereken önem ve ağırlığın verilmediği ya da verilemediği görülmektedir. Bunlardan biri de özel eğitimcilerin «konuşma özürlüler» diye adlandırdığı bir kümedir. Bu yazıda, bu konu genel olarak ele alınıp konuşma, konuşma özürü, konuşma özürünün etkisi açıklanmaya çalışılacaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.