Cumhuriyet Döneminde Müzik Eğitimi

Cahit Kavcar

ÖZ

Türkiye Cumhuriyeti, kültürel temeller üzerine kurulmuştur. Yeni devletin kurucusu Büyük Önder’in sık sık bunu vurguladığını, eğitim ve sanat konularına, bu arada müziğe özel bir önem verildiğini görürüz. Cumhuriyetin ilk gününden başlayarak Türkiye'nin yeni yöneticileri, kültür ve sanat hayatını düzenlemek, sanat üretimini sağlamak ve bu yolla da toplumun canlanmasına, çağdaşlaşmasına hız vermek çabası içindedirler. Bu çabalar, ulusal ve uluslararası iletişim araçlarının başında gelen ve sosyal hayat için büyük önem taşıyan müzik sanaatı için de geçerlidir. Gerçekten bu dönemde müzik, bütün türleriyle ilgi çekici gelişmeler gösterir. Kendimizi büyük bir canlılık, yoğun bir hareketlilik karşısında buluruz.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.