Sorunlu Çocuğun Eğitimi Sorunlu Çocukların Eğitiminde Özel Eğitim İlkeleri Açısından Yaklaşım

Yahya Özsoy

ÖZ

Bu 15 dakikalık sunuyla sizlere belirli sorunlar için özel en iyi reçeteleri vermek değil. Soruna, eğitimle-özel eğitim arasındaki ilişkiyi görüp onları birbirinden ayırmadan bir bütün halinde bakabilmeyi sağlamaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.