Lise Öğrencileri İle Ailelerinin Nitelikleri ve Öğrencilerin Başarıları

Ethem Özgüven

ÖZ

Lise öğrencilerinin kendilerine ana-babalarına iiişkin nitelikleri ve başarı düzeylerini kapsayan bu bilgiler «Ortaokuldan Üniversiteye Öğrenci Başarılarının Yordanması» konusunda yapmakta olduğum bir izleme araştırmasına ilişkin ön bilgilerin bir bölümünü vermektedir. Betimsel nitelikteki bu bilgiler okul, öğretmen ve yöneticilerin öğrencilerini tanıma gayretlerine yardım edebilir; Öğrencilerin başarılarını ve ruhsağlığını etkileyen önemli etmenlerden biri olarak aile çevrelerinin ve okul dışındaki yaşamlarının genel durumlarını yansıtması yönünden yararlı olabilir. Ayrıca öğrencilerin genel başarıları hakkındaki bilgiler, ailelere çocuklarının okuldaki başarısını kıyaslama olanağı verir. Öğrenciler de bu tür betimsel verilere bakarak kendi kişisel durumlarını karşılaştırma olanağı bulabilirler.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.