Öğrenme Güçlükleri

Mehmet Özyürek

ÖZ

Okullardaki çocukların çoğunluğu ana öğrenme problemlerini sürekli yaşamamaktadır. Bu çoğunluk yetenekleri ölçüsünde akademik alanlarda başarılıdır ve davranışları öğretmenlerce benimsenmektedir. Bunun yanında okullardaki çocukların bir bölümünün sosyal-duygusal problemleri ya da akademik alanlarda güçlükleri olduğu gözden kaçmamaktadır. Var olan eğitim çabaları, öğrencilerin bir bölümünün karşılaştığı öğrenme güçlüklerini gidermede yetersiz kalmaktadır. Sınıfta kalan, belge alan ve okullardan ayrılan öğrencilerin sayılarının kabarık oluşu, eğitim çabalarının öğrenme güçlüklerini gidermedeki yetersizliğinin bir ölçüde kanıtıdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.