Çocuğun Kendine Güveni ve Okuldaki Başarısı

Ali D. Arseven

ÖZ

Bir çocuğun okuldaki başarısı, onun belli bir öğretim süreci sonunda, önceden planlanan öğretim hedeflerine dönük olarak kazandığı davranışların bir bileşkesidir. Bir başka deyişle, başarı, öğretim etkinlikleri sonunda elde edilen üründür. Bu ürünün miktarı ve kalitesi ise öğrenme olayının gerçekleştiği ortamın özellikleri ile sıkı sıkıya ilişkilidir. Her çocuk, yeni bir öğrenme durumuna belli bir özgeçmiş ile başlar. Bu özgeçmişi oluşturan öğeleri iki ana grupta toplamak mümkündür. Özgeçmişi oluşturan birinci ana grupta, çocuğun zihinsel gelişimine ait öğeler vardır. Bunlar, çocuğun daha önce öğrendiği bilgiler ve geliştirdiği zihinsel becerilerdir. Eğitim literatüründe, bir öğrenme durumuna başlarken, çocuğun sahip olduğu bu öğelere «Bilişsel Giriş Davranışları» diyoruz.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.