Köy Enstitüleri ve Onları Anlayış

M. Rauf İnan

ÖZ

Nüfusumuzun % 80'i, demek ki beşte dördü köylü idi. Köy Enstitüleri işte o köylünün yazgısını yine onun eliyle, ona uygun bir yöntemle değiştirmek için kurulmuştu. O yolla geri kalmışlık, azgelişmişlik yazgısı da değişecekti ulusun. Köylü üretici güçtür, üretici gücüdür yurdun, hem sayıcı en büyük, en çok olmakla kalmaz, erkeği, kadını, çocuğu, ihtiyarı ile üretimde çalışan en büyük güç. Çocuk bile, hele 6-7 yaşına, okul çağına geldi mi, artık tastamam bir üreticidir gücüne göre; yaşlanan da ayakta durabildikçe çalışır, çabalar, o da gücü yettiğince üretir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.