Yetişkin Eğitimi ve Okuma Yazma Seferberliği

Aysel Aziz

ÖZ

«Yetişkin» ya da «ergin eğitim» kavramı, özellikle son yarım yüzyılda, gelişmiş, gelişmemiş tüm toplumlarda, ülkelerde üzerinde önemle durulan olgulardan biridir. Eğitimin, yaşam boyu süren bir süreç olduğu felsefesinden kaynaklanan bu olgunun, gerçekte insanlığın varoluşu ve başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Birey içinde bulunduğu toplumla, doğumundan ölümüne değin sürekli bir ilişki içerisindedir. Yaşamının ilk dönemlerinde toplumdan daha çok almasına karşılık, daha sonraları vermeye de başlar. Toplumsallaşma süreci içerisinde irdelenen bu konunun, eğitim yönünden açıklaması ise, birey önceleri salt eğitilirken, sonraları eğitilmesi yanında eğitme etmeni (faktörü) olarak da rol yaptığı biçimindedir. Yetişkinlik döneminde daha çok kendini belli eden bu durumda da yine bireyin, toplumun değişen koşullarına ayak uydurması, daha önce alması gereken, ancak alamadığı ya da eksik aldığı bilgilerin alınması, tutum ve davranışların kazandırılması söz konusudur. Yetişkin eğitiminin kapsamı, bu tür bilgilerin kazandırılmasını amaçlar.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.