Laiklik ve Bağnazlık

Neda Armaner

ÖZ

Laiklik ilkesinin toplum hayatında gerçeklik kazanması, yüzyıllar boyunca süren bir fikir savaşı sonunda kazanılmış bir başarıdır. Laiklikle dinsel bağnazlık arasında negatif bir bağlantı vardır. Bir başka deyimle, laiklikle dinsel taassup arasında bir düşmanlık ilişkisi vardır. Bağnazların, laikliği «din düşmanlığı» gibi göstermeleri bundandır. İki kavram arasındaki bağı daha iyi belirtmek için laikliğin koruduğu insana, din yoluyla bir baskı yapılmamasıdır. Diğer bir deyimle toplumca kabul edilmiş hukuk, ahlak, siyaset kurallarının dışında, bireyin düşünce ve inancına sınır konulmamasıdır, denilebilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.