Wilber E. Moore’a Göre Toplumsal Değişme

Mahmut Tezcan

ÖZ

Toplumsal değişme kuramı ile ilgilenen çağdaş düşünürlerden birisi de W.E. Moore’dur. Onun düşünceleri, esas olarak, 1963 yılında yayımlanan "Toplumsal Değişme" isimli yapıtında yer almıştır. Aşağıda belirttiğimiz ana noktalar, adı geçen yapıtının bölümlerinden alınmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.