Eğitim Düzeninin Dengeli Gelişimi

Mahmut Âdem

ÖZ

Fiziksel dar boğazlardan, özellikle sermayenin kıt bir kaynak olduğu gelişmekte olan ülkelerde, bu arada Türkiye’de, bina yetersizliği ve çeşitli tür ve düzeylerde nitelikli öğretmen eksikliği anlaşılmaktadır. Bina dar boğazını hiç değilse bir ölçüde aşabilmek amacıyla hemen her öğretim tür ve düzeyindeki eğitim kurumlarında, ikili üçlü, dörtlü öğretim ya da gece öğretimi yapılmaktadır. Öyleyse bina yönünden eldeki kaynakları en etkili bir biçimde kullanmak amacıyla, her tür eğitim kurumunda dershane, laboratuvar, kapalı spor ev konferans salonu, seminer odaları, öğretim ve yönetici personel odalarının bir bilançoya konu edilmesi zorunlu olmaktadır. Özellikle üniversitlerde gerekirse, yaz aylarında üçüncü bir yarıyıl (summer semestr) da düşünülmeli ve programlarda yerini almalıdır. Böylece binaların daha etkili bir biçimde kullanılması sağlanabilecektir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.