Editörden

Tevfik Dalgıç

ÖZ

Eğitim ve Bilim, eğitim yaşantımızda baş vurulan belirli bir kaç kaynaktan birisi (süreli yayın olarak) haline geldi. Gerçekten de ülkemizde eğitim yaşantımızın çeşitli yanlarını ilgi alanı seçmiş değişik yayın organına rastlamak olasıdır. Ama eğitimi bir bilim olarak seçen ve diğer bilimlerle özellikle de ekonomi ile ilişkilerini incelemeye yönelik tek yayın organı durumunu derginiz korumaktadır. İkinci yılını geride bırakan Eğitim ve Bilim, yeni dönemde bilimsel özellikleri daha ağır basan yazılarla karşınıza çıkma kararındadır. Bu amacını gerçekleştirmek için de örgütsel yapısında bir değişiklik yaparak "Bilimsel sorumluluk" konusunu TED Bilim Kurulunun görevleri arasına katmıştır. Bundan böyle TED Bilim Kurulu Eğitim ve Bilim Dergisi'nin bilimsel sorumluluğunuza üstlenecektir. Sadece herhangi bir yayın organı olmak yerine bilimsel bir isim taşıyan ve bilimsel nitelikte yazılara yer veren bir yayın organı olma yolundaki çabalarımız açısından bu yeni aşamanın başarılı olmasını ve bizi daha da iyiye götürmesini diliyoruz.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.