Eğitim İçin Kaynak Sorunu

Lale Oyal

ÖZ

Eğitim giderlerinde, geçtiğimiz 15 yıl boyunca gözlenen hızlı artışın sürdürülmesi giderek güçleşmektedir. 1950-1965 döneminde, gözleme alınan on OECD ülkesinden yedisinde sabit fiyatlarla eğitim giderleri yılda yüzde 7’den fazla artış göstermiştir. Bu oran özellikle yüksek öğretimde daha fazla olmuştur. Tüm OECD ülkelerinde, ulusal gelire göre eğitim giderlerinin esnekliği 1.2-2 dolayında gerçekleşmiştir. Bir başka deyişle, eğitim giderleri ulusal gelirden iki kat daha hızlı artmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.