Türkiye’de Halk Eğitimi

Anıl Çeçen

ÖZ

Halk eğitimi kavramı temelde tartışmalıdır. Bilimsel olarak bu kavramın tanımı üzerinde bir anlaşma sağlanamamıştır. Halk eğitimi ile belirtilmek istenenler için daha başka terimler de kullanılmaktadır .Kitle eğitimi, yığın eğitimi, toplum eğitimi, temel eğitimi, sosyal eğitim ve yaygın eğitim terimleri de bu amaçla kullanılmaktadırlar. Halk eğitimi konusu kalkınma planları, yasalar, çeşitli kuruluşlar ve ilgili uzmanlarca değişik anlaşılmış ve yorumlanmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.