Yüksek Öğretimde Yeni Bir Boyut: Eğitim Ortamları Merkezleri

Cevat Alkan

ÖZ

Eurich, 1963 te şöyle diyordu: "Eğer yüksek öğretim geleneksel biçimdeki öğretimine devam ederse gelecek onbeş yıl içerisinde geçmiş tarih boyunca kurulmuş olan yüksek öğretim kurumlarından daha fazlasını inşa etmek gerekecektir". Eurich, öğrenci nüfusu patlamasındaki büyümeyi inceleyerek diyor ki; "bu miktar öğrenciyi geleneksel eğitim sistemimizin kalıpları içinde barındırmamız mümkün değildir. Bu durumda mevcut kaynaklarımızın daha etken ve verimli biçimde kullanabilme olanaklarını dikkate almak zorundayız."

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.