Orta Öğretim Düzeyindeki Okullarımızda Rehberlik Hizmetlerinin Gereksinmelerine İlişkin Görüşler ve Bazı Öneriler

Süleyman Çetin Özoğlu

ÖZ

EĞİTİM ve BİLİM'in Mart 1977 sayısında (Cilt: 1, Sayı: 6) Okullarda Rehberik Hizmetleri sorunu genel hatları ile incelenmiş ve okullarımızda Rehberliği gerekli kılan nedenlere değinilmiş idi. Özellikle, orta öğretim düzeyindeki okullarımızı bitiren öğrencilerin yüksek öğretime geçişleri yalnızca bir eğitim konusu, sorunu olmaktan çıkmış ve toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunun orta öğretim düzeyindeki okullarımızda ele alınmasında Rehberlik Hizmetleri ayrı ve önemli bir yer tutma durumundadır. Bunun içindir ki 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda bu duruma ilişkin bazı hükümlere yer verilmiştir. Bu çerçevede orta öğretim düzeyindeki okullarda başlatılmış olan Rehberlik Hizmetlerinin durumu, gelişmesi ve gereksinmeleri eğitimcileri, öğretmenleri ve kuşkusuz anne - babayı yakından ilgilendirmektedir. Bu konuya ilişkin olarak bazı görüşleri ve önerileri belirtmek yararlı olacaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.