İnsan Gücü ve Eğitim Verimliliği

Mahmut Âdem

ÖZ

Planlı kalkınma döneminde Türk eğitiminin verimliliği konusu, 1960-1975 döneminde mesleki ve teknik öğretimin nicel ve nitel gelişimi çerçevesinde tartışılacaktır. Dolayısıyle bu yazının amacı çok az da olsa, IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çalışmalarına ışık tutmaktır. Burada, mesleki ve teknik öğretim; ortaöğretimin ikinci devresi olarak düşünülmemiştir. Çünkü 1730 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile sekiz yıllık temel eğitim düzeni kabul edilmiş, başka bir deyişle ortaöğretimin birinci devresi tümüyle temel eğitim içinde düşünülmüştür.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.