Dilde Uzlaşma

Yalçın İzbul

ÖZ

Diller tarihinin ortaya koyduğu bir yasa var: yaşayan, konuşulan her dil kesintisiz bir değişme içindedir. Bu değişme, dilin bünyesinde yaşadığı kültürün değişmesinden ileri gelmektedir. Olağan şartlarda, onunla uyumlu ve sınırlıdır. Bütün değişme olaylarında olduğu gibi, dildeki değişme de toplumun çeşitli kesimlerinde farklı tepkiler doğmasına sebep olur. Kimi gruplar değişmenin önünde gitmekte, kimileri gerisinde kalmaktadırlar. Mevcut farklılıkların bileşkesi ise, dilin olağan ve sağlıklı değişme çizgisini izlemektedir. Bu bir uzlaşma çizgisidir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.