Türkiye’de Radyo Televizyon ile Eğitim Uygulamaları

Aysel Aziz

ÖZ

Geçen yazımızda TRT Radyo ve televizyonlarında yer alan eğitsel yayınların dayandıkları tüzel düzenlemelerin (mevzuatın) neler olduğu özetlenmeye çalışılmıştı. Anayasa, 359 ve 1568 sayılı TRT Yasaları, Kalkınma Planları Genel Yayın İlkeleri, ile TRT Program ve Planlamalarının çerçevelediği bu düzenlemelerle TRT, kuruluşundan buyana toplumun tümüne seslenen yayınlarında eğitsel amaçlı yayınlara da yer vermiştir. 1964 yılında TRT olarak öıgütlenmesi ile diğer yayın türlerinde olduğu gibi, eğitsel yayınlarında da planlamalar, düzenlemeler yapmıştır. Ancak, buradan, TRT olarak örgütlenişine, bir başka deyişle 1964 yılına gelinceye dek yayınlarında eğitsel nitelikli yayınların olmadığı sonucunu çıkarmamak gerekir. Radyonun ilk kez 1927 yılında Ankara’da yayına başladığı anımsanırsa, haber ve müzik yayınları yanında eğitsel yayınlar da yer almıştır. Ancak, gerek yayın sürelerinin kısıtlı olması, gerekse yapımcı kadronun sınırlı oluşu ve radyonun eğitsel etkisinin gereğince anlaşılamamış ya da önemsenmemiş olması nedenleri ile bugünkü süre ve özde eğitsel yayınların varlığından söz edilemez.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.