Eğitim Sistemimizde Ankara Fen Lisesi Uygulamasının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma

Süleyman Çetin Özoğlu

ÖZ

Eğitim sistemimizin orta öğretim düzeyinde yakın bir geçmişte başlatılmış olan Ankara Fen Lisesi uygulaması eğitimcilerin, araştırıcıların dikkatlerini üzerinde toplamış ve bir çok çalışmaya yol açmıştır. Ankara Fen Lisesi uygulamasını, bu lisenin ilk ve üçüncü dönem mezunlarının değerlendirmesini inceleyen bu araştırma 1967-1976 yılları arasında yapılmıştır. Araştırmanın geniş bir özeti, o zamanki verilere dayalı olarak, 1975 yılının Ekim ayında yapılmış olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun düzenlediği V Bilim Kongresinin Bilim Adamı Yetiştirme ve Fen Eğitimi Seksiyonuna sunulmuştur. Araştırmanın o zamanki aşamasını belirleyen bir ön raporu da TBTAK V. Bilim Kongresi Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Tebliğleri, Ankara 1975 adlı yayında yer almıştır. Ayrıca bu ön rapor 1975 yılının Kasım ayında kendilerinden bilgi toplanılan Ankara Fen Lisesi mezunlarına gönderilerek görüşlerini bildirmeleri istenmiştir. Gelen cevaplar bu kesin raporda yansıtılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.