Ekonomik Büyüme Hızı, Teknoloji ve Doktora Eğitimi

Bülbün Kantemir

ÖZ

Bundan sonra ne olduğunu anlamak için 1957-58 mezunu öğrenciler grubuna bakmamız gerekir. Bunlar ilk işlerine çeşitli zamanlarda girmişlerdir. İşlerin yüzde 26'sı doktora sonrası araştırma bursları veya üniversitelerde diğer geçici araştırma görevleri olmuştur. Yüzde 19‘u üniversitede öğretim görevleri almışlardır. Bu gruptan bazılarının işe ilk başladıkları zaman olan 1958 ile 1966 arasındaki dönem üniversitenin genişlediği devredir ve endüstri veya diğer öğretim dallarına girmiş olanlann çoğu öğretmen olarak tekrar üniversiteye çağırılmışlardır. Tablo II’nin gösterdiği gibi 1966 ya kadar üniversitelerde diğer iş alanlarında olandan daha çok bilim adamı bulunmaktaydı. Teknolojistlerin yarısından fazlası için ana iş alanı endüstri olmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.