Eğitimde Güncel Bir Konu: Okullarda Rehberlik Hizmetleri

Süleyman Çetin Özoğlu

ÖZ

Demokratik bir toplumda bireyin optimum düzeyde gelişmesi, eğitim sürecinin sağlaması gereken en önemli ve en yüce bir üründür. Eğitim uygulamalarından, bireyin ulaşabileceği düzeye erişebilmesi için olanaklar hazırlaması ve bu çerçevede bireyin yeterliliklerini ve yetersizliklerini bilerek, bütünleşmiş bir toplum içinde bireyin alması gereken sorumluluğu ve rolleri kavramasına yardımcı olması beklenmektedir. Bununla beraber, eğitim uygulamalarında öğretimin temel kabul edildiği ortamda öğretimi yürüten öğretmenin bireyin yani öğrencinin optimum düzeyde öğrenmesi için gerekli bütün bilgilere ve becerilere sahip olmasının ve bunları öğrenciye aktarmasının olanak dışı olduğu bir gerçektir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.