Türkiye’de Radyo ve Televizyon ile Eğitim Uygulamaları

Aysel Aziz

ÖZ

Çağımız teknolojisinde hızlı gelişim, ister istemez eğitim teknolojisinde de değişmelere gelişmelere neden olmaktadır. Yarım asır öncesine gidildiğinde klasik eğitim ile bugünkü eğitim düzeni, teknolojisi arasında oldukça önemli farkların bulunduğu; günümüzdeki eğitimin, teknolojik gelişmelerin etkisi ile içeriğini, biçimini değiştirdiğini, değiştirmek zorunda kaldığını görmekteyiz. Teknolojik gelişmelerin ürünü olan kitlesel haberleşme araçlarından radyo ve televizyonun ise geleneksel eğitim düzenine gerek nitelik, gerekse nicelik yönünden etkisi büyük olmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.