Editörden

Tevfik Dalgıç

ÖZ

Bir yayın organının hayatında birinci yıl kuşkusuz "kendini ortaya koyma", "görüşlerini açıklama" ve deyim yerinde ise bir çeşit "emekleme" devresidir. Bu sayımızla Derginiz de birinci yılını doldurmuş oluyor. Bu süre içinde, kendi sınırlı olanakları elverdiğince ortaya bir şeyler çıkarma, yeni bir içerikle, yeni bir biçimde okuyucuya bir şeyler sunma amacından başka bir iddia taşımamıştır. Gerek içerik, gerek sayfa düzenlemesi, gerekse seçilen kelimelerin yaşayan Türkçeye uygun olup olmayışı bakımından da kuşkusuz bir takım hataları olmuştur. Ama, temel amaç sürekli olarak ileriye gitmek olduğundan, her sayısında bir öncekinin yanlış yada hatalı bulduğu yanlarını düzeltmeye yönelmiştir. Bu yöneliş eleştirilere açık biçimde sürdürülmüş, gerek okuyuculardan, gerekse akademik çevrelerden yönelen eleştirileri azaltmak, övgüleri çoğaltmaya çalışmak temel alınmıştır. Bu arada, Yayın Kurulumuzun saptadığı ana doğrultuda yeni araştırmacılar, yeni yazarlar ve yeni çevirmenler katkıda bulunmuşlardır dergimize.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.