Üniversiteye Giriş Sorunu

Anıl Çeçen

ÖZ

Çeşitli sorunlarla karşıkarşıya bulunan Üniversitelerimizin önüne her dönem başında giriş sorunu yeniden çıkmaktadır. Hızlı bir nüfus patlaması içerisinde bulunan Türkiye uzun süredir bu sorunu çözümleyememiştir. Böyle giderse, ileride de çözüm getirilebileceği kuşkuludur. İstikrarsız ve düzensiz toplum yapısının üniversitelere yansıması diğer sorunlarda olduğu gibi, giriş sorununda da umutsuzluk ve karamsarlık yaratmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.