Disiplinler-Arası ve Disiplinler-Üstü Bir Üniversiteye Doğru

Ergun Türkcan

ÖZ

Değişen bir dünyada yaşıyoruz. Değişikliğin bir kısmı isteğimizle, bir kısmı da dış dünyadan gelen baskıyla ortaya çıkıyor. İkisi arasındaki farkı yavaş yavaş öğreniyoruz. Biz, genellikle, sistemin kendisini değiştirmeye çalışmayıp, isteğimizle, sosyal sistemimizin ve kurumlarının içinde bulunduğu yapıyı koruyan ve katılaştıran bir politika çizgisindeki büyüme hedeflerini izleyen bir değişme yaşarız. Böylece de, doğrusal (linear) ve tutucu değişme eylemimizin niteliği gereği, sistemin yapısal değişikliği, özellikle kurumlarının biçimleri üzerine ağır bir baskı getiririz.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.