Yüksek Öğrenim Sektöründe Araştırma Faaliyetleri

Ergun Türkcan

ÖZ

Üç endüstrileşmiş ülkenin yüksek öğretim sektöründeki araştırma faaliyetlerinin incelenmesiyle şu genel tablo ortaya çıkmaktadır: Akademik kesimin, toplumun diğer kesimleriyle en çok bütünleştiği bu ülkelerde üniversitenin araştırma faaliyetleri en fazla kamu fonları ile yürütülmektedir. Kamu fonları, kamu destek kuruluşları ve araştırma kurumları tarafından, her ülkenin özelliklerine göre ortaya çıkan mekanizmalar içinde üniversiteye aktarılmaktadır, özellikte büyük bilim araştırmaları kamu araştırma kuruluşları ile ortaklaşa yapılmakta; güdümlü temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar giderek akademik araştırma yapısı içinde ağırlık kazanmaktadır. Bu nedenle, profesyonelleşmeyi ve akademisyenleşmeyi dengeleyen çevre kuruluşları (üniversiteye bağlı araştırma enstitüleri) çoğalmaktadır. Endüstri ile ilişkiler her bakımdan ileri derecededir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.