Çağdaş Eğitim ve Beyin Gücü...

Sebahattin Dilaver

ÖZ

Uygarlığın gelişimi insan beyninin değişik yeteneklerinin işlerliğinin doğal bir sonucudur. Uygarlık gelişim sürecinde insan beyninin gördüğü işlevler oldukça belirgin ayrılıklar gösterir. Değişik koşullar altında; gönençti bir toplumun yaratılması görevini yüklenen beynin değişik duyarlık ve işlevler görmesi zorunludur. Tarih öncesinin insanı, dış çevresiyle olan etkileşiminden aldığı uyarıları (bulgu, bilgi ve deneyleri) belleğinde biriktirip, saklamıştır, insan beynindeki bu birikimin bir zihinden başka bir zihine aktarılması zorunluğu dilin (ses, mimik, işaret, sözcük ve yazı) ortaya çıkışını sağlamıştır. Hiç şüphesiz bu oluşum insan beyninin yaratıcılığının eseridir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.