Yüksek Öğrenim Sektöründe Araştırma Faaliyetleri

Ergun Türkcan

ÖZ

Yüksek öğrenim sektörünün bu faaliyet tablosu içindeki "nisbi' önemi genellikle % 10 - 30 civarında kalmaktadır.Ancak, araştırma personelinin (kalifiye bilim adamları ve mühendisler) sektörlere dağılımı bakımından gelişmiş ülkelerle, gelişen ülkeler arasında yine bir fark belirmektedir. Gelişmiş ülkelerde harcamaların yüzde dağılımı ile personelin yüzde dağılımı birbirine benzeşirken; gelişen ülkelerde yüksek öğretim sektöründeki araştırıcı personelin sayısı, bu sektörün araştırma harcamaları miktarının çok üstünde kalmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.