"İnsan Kaynağı" Sorunlarına Yeni Bir Bakış

Ergun Türkcan

ÖZ

Eğitim iktisadının üçlü bir kökeni vardır. Önce, iktisatçıların kendilerine sordukları bazı soruların cevaplarını arama çabası yani eğitime ne kadar ve ne biçimde harcama yapılmaktadır? Maliyetler ve hasıla zaman içinde nasıl değişmektedir? v.b. İkincisi, yetişkin insangücü, özellikle bilim adamı ve mühendis kıtlığının iktisadı büyümeyi yavaşlattığının ve bazı kamusal amaçlara (özellikle askerlik alanında) ulaşmayı geciktirdiğinin anlaşılması. (Bu yazının 1960'ların başında yazıldığı gözönünde tutulmalıdır). Bu kıtlıkların tahmini için yapılan çalışmalar her düzeydeki eğitim yapısının giderek daha karmaşık biçimlerde analiz edilmesine yol açmıştır. Son olarak da, bazı iktisatçılar eğitimin iktisadi kalkınmaya çok büyük katkısı olduğunu savunurken, bir başka kesim buna karşı çıkmıştır. Bu tartışma da eğitim iktisadının kökenlerinden birini oluşturmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.