Eğitim Planlamasında Bazı Yönetim Sorunları

Meriç Öztürkcan

ÖZ

Bu çalışma, Türkiye'deki eğitim planlaması işlemlerinde ortaya çıkan bazı yönetim sorunlarını ele almaktadır. Ülkedeki gerçekler, planlama amaçları ve diğer gelişmekte olan ülkeler gözönüne alınarak seçilmiş ve karşılaştırmalarla genelleştirmelerin kolaylaştırılması için de genel bir çerçevede sunulmuştur. İlk bölüm gelişmekte olan ülkelerdeki eğitim fonksiyonlarını ele almaktadır. Yani bu fonksiyonlarla ilgili olarak eğitim planlamasındaki temel seçmeleri bu seçmelerin gerektirdiği politik ve yönetsel karar işlevlerini, ve karar alma noktalarının birbirleri arasındaki sorunları ele alacaktır. İkinci bölüm ise bu genel çerçeve içerisinde örnek bir çalışma olarak incelenecektir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.