Türkiye'de Eğitim Yatırımları ile Gayri Safi Milli Hasıla Arasındaki İlişki

Yaşar Geyikdağı

ÖZ

Bu araştırmanın amacı Türkiye'de eğitim harcamaları ile G.S.M.H. arasındaki ilişkiyi kantitatif bir yoldan incelemek olup, istatistiklerin izin verdiği ölçüde de bu harcamaların G.S.M.H.'ya olan katkısını ölçmektir. Hipotezimiz, Türkiye'de Gayri Safi Milli Hasıla arttıkça eğitim harcamalarının da buna yakın bir oranda arttığıdır. Bu arada, 1948'den 1971'e kadar olan eğitim harcamaları ile G.S.M.H. arasındaki korelasyon ölçülecektir. Tartışmalı bir konu olmakla birlikte, bazı iktisatçılara göre korelasyon ile eğitim harcamalarının G.S.M.H.'ya olan katkısı ölçülebilmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.