Yeni Koşullarda Türk Eğitim Derneği

Anıl Çeçen

ÖZ

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan yarım yüzyıl sonra geçmişe bakıldığında her alanda büyük ilerlemeler katedildiği görülmektedir. Anadolu'da başlayan Kurtuluş Savaşı ruhu daha sonraları çağdaşlaşma ve kalkınma mücadelesine dönüştü. Ulusal kurtuluş savaşı bir askerî zaferdi. Bunun ekonomik zaferle tamamlanması gerekiyordu. Kalkınmanın yolu ise eğitimden geçiyordu. Çeşitli alanlarda başlatılan büyük atılımların yanısıra eğitimde geniş bir seferberliğe girişildi. Devlet bütün olanaklarını bu amaç uğrunda sonuna kadar kullanıyordu. Yurdun dört bir köşesinde devlet görevlileri halkı ortaçağ karanlığından kurtarmak için çalışıyorlardı. Bu gönüllü çalışma öğretmen kitlesi aracılığı ile bütün yurt düzeyinde yayılmıştı. Görevliler, Cumhuriyetin kuruluş döneminde Atatürk'ün Türk ulusuna aşıladığı devrim heyecanının etkisiyle resmi çalışma saatleri dışında da, durmadan dinlenmeden bu seferberliğin başarıya ulaşması için çalışıyorlardı. Nitekim devrimimizin önderi Cumhuriyetin kuruluşunun onuncu yıldönümünde "Az zamanda çok işler başarıldığını" halka müjdeliyordu.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.