Yoksul Ülkelerde Eğitim Planlaması

E. Türkcan

ÖZ

Dikkatle yönlendirilmiş sosyal harcamalar ekonomiye (ikincil etkileri ile birlikte), sonuçları hemen alınan fakat diğer sektörlerin hasılalarına etkileri sıfır ya da negatif olan harcama tiplerinden çok daha fazla yarar sağlarlar. Eğitim ve sağlık harcamaları, işçilerin daha iyi beslenmesi, enformasyon sağlanması, teknik becerileri arttırmak v.b. çalışmalar uygun biçimde yöneltilir ve gerekli kurumsal reformlar ve gelişmiş teçhizatla birlikte getirilirse hasılayı önemli ölçüde yükseltir. Ancak, bu tip harcamalar uzun zamandan beri kuramsal (teorik) yaklaşıma ters düşmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.